تالاسمی بتا مرحله اول

ژن مورد بررسی HBB میباشد و تکنیک بررسی ARMS/Sanger sequencing/MLPA است

خرید

محصولات مرتبط