بیماری های بیماریهای ژنتیکی پوستی

زیرشاخه ها

بررسی بیماری های پوستی
  • بیماری است که در آن پوست بدن فرد مبتلا همانند بال پروانه شکننده است. این بیماری که با نام EB نیز شناخته می شود ناشی از یه جهش ژنتیکی می باشد که از زمان تولد تا هنگام مرگ همراه فرد خواهد بود. مشخصه این